ยินดีต้อนรับสู่
www.samuisunshine.com
WELCOME TO THE PARADISE ISLAND

 

เลือกรายการซื้อทัวร์

เที่ยวรอบเกาะ (ทัวร์ครึ่งวันเช้าหรือบ่าย)
นำคณะท่านผู้มีเกียรติเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ เที่ยวชมสถานที่ต่าง ๆ รอบเกาะสมุย ผ่านชมบ่อผุดสัมผัสชีวิตชาวเกาะสักการะ พระใหญ่เกาะฟาน เพื่อสิริมงคล นำท่านสู่จุดชมวิวทิวทัศน์ที่งดงามของหาดเฉวงหาดทรายขาวบริสุทธิ์ ช่องบุญตา เพิงหมาแหงน และชมแท่งหินที่ธรรมชาติได้สร้างไว้อย่างพิสดาร หินตา-หินยาย ชมวิวหาดละไม นำเข้าชม น้ำตกหน้าเมือง แหล่งน้ำจืดซึ่งถือได้ว่าเป็นเส้นเลือดใหญ่หล่อเลี้ยงชีวิตของชาวเกาะสมุย ท่ามกลางบรรยากาศร่มรื่นของแมกไม้นานาพันธุ์ สมควรแก่เวลานำท่านกลับสู่โรงแรมที่พัก
หมายเหตุ กำหนดการ และรายละเอียดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ เพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จักยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย และประโยชน์ของท่านผู้เดินทางเป็นสำคัญ

ราคาท่านละ ผู้ใหญ่ ท่านละ 950 บาท เด็ก 4-11 ปี ท่านละ 575 บาท
หมายเหตุ ***** จำนวนผู้เดินทางขั้นต่ำ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน *****

ค่าใช้จ่ายรวม
รถรับตู้ปรับอากาศท่องเที่ยวตามรายการ
ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวที่ระบุตามรายการ
มัคคุเทศก์ท้องถิ่น มีบัตรอนุญาต ผ่านการอบรม และรับรองจาก ททท.

ค่าใช้จ่ายนี้ไม่รวม ค่าอาหารกลางวันท่านละ 250.บาท

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทองโดยเรือใหญ่ (ทัวร์เต็มวัน 07.30 น. – 17.00 น.)
รับท่านผู้มีเกียรติจากโรงแรมที่พักสู่ท่าเรือ
นำคณะท่านผู้มีเกียรติท่องทะเลอ่าวไทย โดยเรือทัศนาจรลำใหญ่ความปลอดภัยสูงสู่ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะ อ่างทอง (ใช้เวลาประมาณ 1.40 ชั่วโมง) ผ่านหมู่เกาะน้อยใหญ่ที่เรียงรายอยู่กลางทะเลราวกับสถาปัตยกรรมที่ธรรมชาติได้บรรจงสร้างไว้อย่างสวยงาม ด้วยรูปลักษณ์หลากหลายตามจินตนาการของผู้พบเห็น เพลิดเพลินและสนุกสนานกับการปีนเขาขึ้นชมวิวที่ เกาะวัวตาหลับ พักผ่อนด้วยการเล่นน้ำบริเวณชายหาดที่ขาวบริสุทธิ์ บริเวณด้านหน้าอุทยาน เที่ยง บริการอาหารกลางวันบนเรือ ชมปิเล๊ะ หรือทะเลในหุบเขาที่งดงามที่สุดในประเทศไทย ที่ เกาะแม่เกาะ พักผ่อนชื่นชมบรรยากาศของธรรมชาติได้ นำท่านล่องเรือชมทิวทัศน์งดงามของเกาะเล็กๆ กลางอ่าวไทย ได้เวลาอำลาสู่เกาะสมุย ด้วยความประทับใจ
หมายเหตุ กำหนดการ และรายละเอียดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ เพื่อความเหมาะสม (ขึ้นอยู่กับสภาพน้ำ และอากาศ) ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จักยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย และประโยชน์ของท่านผู้เดินทางเป็นสำคัญ

ราคาท่านละ ผู้ใหญ่ ท่านละ 1,150 บาท เด็ก 4-11 ปี ท่านละ 550 บาท

ค่าใช้จ่ายรวม
- รถรับ-ส่ง ระหว่างโรงแรม-ท่าเรือ
- ค่าเรือท่องเที่ยวหมู่เกาะอ่างทองโดยเรือทัศนาจรขนาดใหญ่
- ค่าอาหารกลางวัน
- ค่าธรรมเนียมเข้าอุทยานแห่งชาติ (สำหรับคนไทย) และค่าเรือหางยาว รับ-ส่ง ขึ้นเกาะ

ค่าใช้จ่ายนี้ไม่รวม
ค่าธรรมเนียมเข้าอุทยานแห่งชาติ สำหรับชาวต่างชาติ


อุทยานแห่งชาติ หมู่เกาะอ่างทองโดยเรือ Speed Boat (ทัวร์เต็มวัน 07.30 น. – 16.30 น.)
รับท่านผู้มีเกียรติจากโรงแรมที่พักสู่ท่าเรือ
นำคณะท่านผู้มีเกียรติท่องทะเลอ่าวไทย นำคณะท่านผู้มีเกียรติท่องทะเลอ่าวไทย โดยเรือ Speed Boat สู่ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง ด้วยเวลาเพียง 45 นาที ผ่านหมู่เกาะน้อยใหญ่ที่เรียงรายอยู่กลางทะเลราวกับสถาปัตยกรรมที่ธรรมชาติได้บรรจงสร้างไว้อย่างสวยงาม ด้วยรูปลักษณ์หลากหลายตามจินตนาการของผู้พบเห็น เพลิดเพลิน ดำน้ำดูปะการังหลากชนิดและฝูงปลาหลากสีสัน ที่ เกาะว่าว หรือ เกาะท้ายเพลา (ขึ้นอยู่กับสภาพน้ำและอากาศ ) ชมปิเล๊ะ หรือทะเลในหุบเขาที่งดงามที่สุดในประเทศไทย ที่
เกาะแม่เกาะ

เที่ยง บริการอาหารกลางวันแบบปิคนิค ณ บริเวณชายหาด

นำท่านล่องเรือชมทิวทัศน์งดงามของเกาะเล็กๆ กลางอ่าวไทย หลังจากนั้นเดินทางสู่ เกาะวัวตาหลับพักผ่อนชื่นชมบรรยากาศของธรรมชาติ เพลิดเพลินและสนุกสนานกับการปีนเขาขึ้นชมวิว หรือพักผ่อนด้วยการเล่นน้ำบริเวณชายหาดที่ขาวบริสุทธิ์ บริเวณด้านหน้าที่ทำการอุทยานฯ จนได้เวลาอำลาหมู่เกาะอ่างทองสู่เกาะสมุย ด้วยความประทับใจ

 


หมายเหต กำหนดการ และรายละเอียดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ เพื่อความเหมาะสม (ขึ้นอยู่กับสภาพน้ำ และอากาศ) ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จักยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย และประโยชน์ของท่านผู้เดินทางเป็นสำคัญ

ราคาท่านละ ผู้ใหญ่ ท่านละ 1,600 บาท เด็ก 4-11 ปี ท่านละ 850 บาท

ค่าใช้จ่ายรวม
- รถรับ-ส่ง ระหว่างโรงแรม-ท่าเรือ
- ค่าเรือ Speed Boat ท่องเที่ยวหมู่เกาะอ่างทอง
- ค่าอาหารกลางวัน และเครื่องดื่มระหว่างการเดินทาง
- ค่าธรรมเนียมเข้าอุทยานแห่งชาติ (สำหรับคนไทย)
- ค่าอุปกรณ์ดำน้ำ Mask, Snorkel Gear

หมายเหต เหมาะสำหรับท่านที่ ชื่นชอบการดำน้ำแบบ Snorkeling ดูปะการังที่เกาะว่าว หรือ ท้ายเพลา เรือ SPEED BOAT นำแล่นชมทิวทัศน์ เกาะแก่ง ทั่วหมู่เกาะอ่างทอง

เกาะเต่า-เกาะนางยวน ( ทัวร์เต็มวัน 07.00 น.-16.30 น.)
รับท่านผู้มีเกียรติจากโรงแรมที่พักสู่ท่าเรือ
นำคณะท่านผู้มีเกียรติท่องทะเลอ่าวไทย นำคณะท่านผู้มีเกียรติท่องทะเลอ่าวไทย โดยเรือความเร็วสูง สู่ เกาะเต่า (ใช้เวลาประมาณ 1.30 ชั่วโมง) ถึงเกาะเต่า สู่อ่าวผักบุ้ง อ่าวเทียน พักผ่อนด้วยการดำน้ำดูปะการัง เช่น ปะการังสมอง ปะการังเขากวาง ปลาการ์ตูน สีสวยแหวกว่ายดอกไม้ทะเล

เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารบนเกาะนางยวน

นำท่านล่องเรือชมทิวทัศน์งดงามของ เกาะนางยวน เกาะเล็กๆ กลางอ่าวไทย มีเวลาสบายๆ ให้ท่านได้พักผ่อนอิริยาบท บริเวณชายหาดสามเส้า ของเกาะนางยวน ได้เวลาอำลาเกาะนางยวนด้วยความประทับใจหมายเหตุ กำหนดการ และรายละเอียดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ เพื่อความเหมาะสม (ขึ้นอยู่กับสภาพน้ำ และอากาศ) ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จักยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย และประโยชน์ของท่านผู้

ราคาท่านละ ผู้ใหญ่ ท่านละ 2,000 บาท เด็ก 4-11 ปี ท่านละ 1,000 บาท

ค่าใช้จ่ายรวม
- รถรับ-ส่ง ระหว่างโรงแรม-ท่าเรือ
- ค่าเรือความเร็วสูงท่องเที่ยวเกาะเต่า - เกาะนางยวน
- ค่าอาหารกลางวัน และเครื่องดื่มระหว่างการเดินทาง
- ค่าบำรุงรักษาเกาะนางยวน (สำหรับคนไทย)
- ค่าอุปกรณ์หน้ากากดำน้ำ


ทัวร์ตกปลา( เต็มวัน 09.00น.-16.00น.)
รับท่านจากโรงแรมที่พัก เดินทางสู่ท่าเรือ ออกเรือไปยังจุดตกปลาจุดแรกรับประทานอาหารเที่ยง บริการอาหารกลางวันบนเรือแบบ B.B.Q และมีเวลาสำหรับท่านที่ไม่ได้ตกปลา ในการว่ายน้ำ ดำน้ำตื้น หรือพักผ่อนตามอัธยาศัยเดินทางกลับสู่ที่พัก 

หมายเหตุ กำหนดการอาจจจะมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเป็นที่ตั้ง

ราคาท่านละ ผู้ใหญ่ ท่านละ 1,500 บาท เด็ก 4-11 ปี ท่านละ 800 บาท

ค่าใช้จ่ายรวม
- รถรับ-ส่ง ระหว่างโรงแรม-ท่าเรือ
- ค่าอาหารกลางวัน และเครื่องดื่มระหว่างการเดินทาง
- ค่าอุปกรณ์ตกปลาและหน้ากากดำน้ำ เสื้อชูชีพ มัคคุเทศก์ผู้ชำนาญการ

เพ็คเก็จสปา( 2ชั่วโมงและ2.5 ชั่วโมง)

รับท่านจากโรงแรมที่พัก สู่บรรยากาศแบบสบายๆ อบอวลด้วยกลิ่นหอมอโรมา บริการด้วยผลิตภัณฑ์สมุทรไพรไทย ทำให้คุณสดชื่นและผ่อนคลาย

ราคาท่านละ ผู้ใหญ่ ท่านละ 1,800 บาท 2 ชั่วโมง , ท่านละ 2,300 บาท 2 ชั่วโมงครึ่ง

ค่าใช้จ่ายรวม
รถรับ-ส่ง ระหว่างโรงแรม-สปา 

ทุกราคาทุกโปรแกรมทัวร์อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งไห้ท่านทราบล่วงหน้า ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่

เบอร์โทรศัพท์ 077-430391,077-430393
หรืออีเมลล์มาที่ info@samuisunshine.com ,sshtour@hotmail.com

-------------------------------------------------------------
บริษัท สมุย ซันไชน์ ฮอลิเดย์ ทัวร์ จำกัด
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 34/00378 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
159/9 หมู่ 1 ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย สุราษฏร์ธานี 84320
Tel. 077-430391,077-430393 Fax : 077-430392


-------------------------------------------------------------